header_19.jpg

Disclaimer

Trademark Notice
Een groot aantal namen, logo's en andere tekens die op deze site worden gebruikt, waaronder het MC Guttecoven Logo en de naam, zijn beschermde merken. Elk gebruik hiervan of van gelijkwaardige symbolen is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MC Guttecoven.

Copyright Notice © MC Guttecoven
De teksten, lay-out, afbeeldingen, foto's, films, databestanden, logo's en andere elementen van deze site vallen onder de bescherming van het internationale auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, wijzigingen, vertalingen, bewerkingen, communicatie naar het publiek, huur en andere exploitatie van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, elektronisch, mechanisch of anders, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend door MC Guttecoven. Enkel voor privé-gebruik mag je een kopie maken, behalve van foto's waarvan helemaal geen kopieën toegelaten zijn. Elke inbreuk op wat hierboven werd beschreven kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging. De site MC Guttecoven.nl is tevens een databank waarop MC Guttecoven de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden.

Disclaimer
MC Guttecoven besteedt grote zorg aan het creëren en updaten van deze website. Niettemin garandeert MC Guttecoven geenszins de juistheid van de informatie die deze site bevat, en waarschuwt tevens de gebruiker dat de informatie zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd kan worden. In geen geval kan MC Guttecoven aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat daarvan gemaakt wordt. Wanneer er links tot stand worden gebracht met andere sites, aanvaardt MC Guttecoven geen verantwoordelijkheid voor de inhoud of het bestaan van deze sites.