header_10.jpg

Historie MC Guttecoven

In 2005 komen de twee vrienden Marc en Dennis uit Guttecoven op het idee om een motortourclub te beginnen, aangezien ze beiden een passie voor motoren delen en omdat en pasje van de Macro ook handig is. Vlak na de inschrijving in het register van de kamer van Koophandel in Zuid-Limburg werd de tourclub al snel uitgebreid met nog meer vrienden uit Guttecoven. MC Guttecoven was geboren!

MC GuttecovenIn het eerste seizoen werden al diverse tourtochten georganiseerd en werd op traditionele wijze afgesloten met een bitterballenavond! Tijdens deze bitterballenavond kwamen de eerste aanmeldingen binnen van leden buiten Guttecoven. Ook door mond-op-mond reclame en de eerste website bleef de club groeien.

Het bestuur van MC Guttecoven bestond oorspronkelijk uit Marc en Dennis, maar na verloop van tijd, terwijl de club steeds groter werd, kon Dennis vanwege tijdgebrek zijn rol als bestuurslid niet meer volbrengen. Ineens was onze Marc voorzitter, secretaris en penningmeester in één persoon! Om Marc te ondersteunen heeft Raymond aangeboden de rol van secretaris op zich te nemen. Marc heeft tot op heden nog steeds het voorzitter- en penningmeesterschap in handen. Nadien is Jan, die zich sinds het begin altijd opwierp als routecaptain bestuurslid geworden in de vorm van toercommissaris. Hij maakt geen deel uit van het dagelijks bestuur, maar vervult desalniettemin een belangrijke functie binnen de club. Hij is dan ook voor vijfennegentig procent verantwoordelijk voor de schitterende routes die we als club rijden.